رایزر گرافیک مدل 009s plus هشت خازنه

160,000 تومان

رایزر گرافیکی وسیله ای است برای استفاده از کارت گرافیک در خارج از کیس کامپیوتر و یا اتصال چند کارت گرافیک به یک کیس کامپیوتر برای انجام امور گرافیکی و یا ساخت سیستمهای سروری یا ماینینگ

مزایا رایزر

  1. بهترین مزایای استفاده از این رایزر این است که دمای کارت گرافیک را در خارج از کیس کامپیوتر به پایین ترینمیزان ممکن میرساند و شما از این لحاظ با خیال راحت به کار خود میپردازید .
  2. در مورد کارت گرافیک هایی که سایز بزرگی دارند میتوان بوسیله این رایزر کارت گرافیک در خارج از کیس کامپیوتراستفاده کرد و آنها را در خارج از کیس قرار داد و استفاده نمود .
  3. استفاده برای سیستمهای سروری و یا ماینینگ که بوسیله این اکستندر کارت گرافیک میتوان چندین کارت گرافیکرا همزمان به یک کیس کامپیوتر متصل کرد و استفاده نمود .

توضیحات تکمیلی

وزن نامعلوم